Loading


Học bổng Tate & Lyle

Được sự hỗ trợ và xúc tiến của Hội đồng Anh Việt Nam, Công ty Tate & Lyle (Anh Quốc) đã cam kết cấp một số học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nộp đơn theo học các chương trình đại học và sau đại học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (Viện). Tổng kinh phí cho các học bổng là 210.000 đô la Mỹ, bắt đầu từ năm học 2015-2016 đến 2018-2019. Việc cấp Học bổng Tate & Lyle nhằm mục đích thu hút và tiếp sức cho các sinh viên tài năng nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vào học tập tại Viện.

Ông Edward Butt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tate & Lyle trao tặng học bổng tại Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

Các loại học bổng Tate & Lyle

Học bổng Tate & Lyle bao gồm các loại như sau:

  • 8 học bổng dành cho sinh viên các chương trình đại học hệ chính quy, mỗi học bổng trị giá 12.000 đô la Mỹ cho cả khóa học (4 năm).
  • 8 học bổng dành cho học viên theo học các chương trình Thạc sĩ các ngành Kinh doanh và Kỹ thuật, mỗi học bổng trị giá 8.500 đô la Mỹ cho cả khóa học 2 năm.
  • 4 học bổng dành cho học viên theo học chương trình Thạc sĩ về Đảm bảo chất lượng, mỗi học bổng trị giá 9.000 đô la Mỹ cho cả khóa học.
  • 10 học bổng dành cho học viên theo học các khóa tiếng Anh, mỗi học bổng trị giá 1.000 đô la Mỹ.

Học bổng Tate & Lyle dành cho sinh viên theo học các chương trình bậc đại học

Năm học 2015-2016, có 3 sinh viên của Viện đã được nhận học bổng này, đó là sinh viên Huỳnh Khánh Linh, sinh viên Lê Thị Như Quỳnh và sinh viên Nguyễn Thị Kim Anh.
Năm học 2016-2017, có sinh viên Lê Huy Hiền thuộc ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính đã vinh dự nhận học bổng này.
Năm 2017-2018, Tập đoàn Tate & Lyle và Hội đồng Anh sẽ tiếp tục cấp 3 suất học bổng Tate & Lyle dành cho sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi học bổng Tate & Lyle có giá trị 12.000 đô la Mỹ cho toàn khóa học 4 năm và được cấp theo từng năm học (3.000 đô la Mỹ/năm học).

Điều kiện nhận Học bổng Tate & Lyle

  • Được xét tuyển vào học năm thứ nhất các chương trình đại học hệ chính quy của Viện năm học 2017- 2018;
  • Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn (có giấy chứng nhận của địa phương), ưu tiên cho những sinh viên ở các vùng khó khăn;
  • Có tổng số điểm tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT vào ngành đăng ký học và đạt từ 23 điểm trở lên (kể cả điểm ưu tiên);
  • Điểm trung bình chung học các năm THPT đạt từ 8.0 trở lên;
  • Có điểm thi tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên (kì thi quốc tế hoặc nội bộ do VNUK tổ chức);
  • Ưu tiên cho những sinh viên có thành tích trong học tập và hoạt động xã hội.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi