Loading


Academic staff

Ban giám hiệu

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Đào tạo

Trần Thế Vũ

Phạm Minh Việt

Võ Văn Nguyên Thuận

Hồ Việt Nghĩa

Hà Lê Anh Dũng

Marketing

Trương Hoàng Thu Hiền

 

Cheyenne Chauhan

Hành chính

Huỳnh Ngọc Thành

 

Huỳnh Xuân Việt

Phạm Hoàng Tố Trinh

 

Tài vụ

Lê Thị Giao Tuyền

Đào Thị Thanh Nhàn

Hợp tác quốc tế

Đặng Đức Long

Nguyễn Văn Nhân

Đoàn Minh Thu

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi