Loading


Huấn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên từ chương trình MekongSkills2Work do USAID tài trợ

Ngày 13/05/2019, Sinh viên VNUK và các trường thành viên khác thuộc Đại học Đà Nẵng đã tham gia buổi huấn luyện kĩ năng mềm, một hoạt động áp dụng các công cụ từ chương trình MekongSkills2Work do USAID tài trợ cho các nước thuộc tiểu vùng Mekong.

Dựa trên sáng kiến của trường Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ, Chương trình kết nối khu vực Mekong qua Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là “MekongSkills2Work”) trong khuôn khổ dự án dự án US-Comet của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, đã khởi xướng những buổi huấn luyện kĩ năng mềm này cho sinh viên.

Buổi chia sẻ có sự tham dự của sinh viên đến từ các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Trong đó có sinh viên Đặng Minh Thắng ngành CSE của VNUK là đại sứ của dự án, hỗ trợ huấn luyện kĩ năng mềm cho các thành viên tham gia buổi huấn luyện.

Chương trình huấn luyện kĩ năng mềm cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các sinh viên năm nhất muốn đánh giá bản thân, xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó rèn luyện những kỹ năng còn hạn chế.


Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh

158A Lê Lợi, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Website: vnuk.udn.vn

Email: contact@vnuk.edu.vn

Hotline: 0905 55 66 54

Số điện thoại: 0236 37 38 399

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi