December 9, 2020

Day

Xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học Quốc gia là yêu cầu cấp thiết
Tại buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo thành phố (TP) Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về hợp tác, phát triển giữa hai địa phương, việc xây dựng và phát triển Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trở thành đại học quốc gia (ĐHQG), và trường ĐH Quảng Nam trở thành trường thành viên...
Read More