November 16, 2020

Day

Để tạo điều kiện cho giới trẻ Đà Nẵng có cơ hội được tiếp cận với những phương pháp có thể hỗ trợ phát triển kỹ năng thuyết trình, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) sẽ phối hợp với...
Read More